Home | Centre Moral i Cultural del Poblenou

Avís legal i RGPD

En el present Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l'adreça URL www.elcentrepoblenou.cat (en endavant, el lloc web , El Centre, CMC o Centre), que posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'Usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Termes i Cindiciones Generals D'Ús De el lloc web en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri de l'titular del web , oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Aquest lloc web elcentrepoblenou.cat està allotjat per 1 & 1 Ionos Espanya S.L.U Av. De la Vega, 1, Edifici Veganova 3 Planta 5, 28108 Alcobendas, Madrid. Aquests servidors es troben allotjats en un centre de dades situat geogràficament a la ciutat de Lenexa, Kansas (Estats Units), propietat de 1 & 1 Ionos Espanya SLU, empresa de el mateix Grup a què 1 & 1 Ionos Espanya SLU pertany i amb qui subcontracta aquest servei d'allotjament.

1. - ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB
1.1. Accés a la Pàgina Web Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la Pàgina Web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, s’informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. En general, l'accés a la informació i les utilitats d'aquesta Pàgina Web no exigeix registre d'usuari previ. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d'informació i publicitat sobre el CMC (butlletí informatiu, descomptes, etc). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i els perjudicis que l'ús d'aquesta informació pugui ocasionar a El CMC o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a la Compañía qualsevol canvi que es pugui produir en relació a la informació i les dades personals comunicats. El CMC es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva Pàgina Web, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, El CMC no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva Pàgina Web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats a El CMC en aquest sentit. El CMC queda legitimada per excloure l'ús de la Pàgina Web a un usuari concret, en cas de presumpta comissió, completa o parcial d'algun dels delictes o faltes tipificades en el Codi Penal vigent, així com de qualsevol actuació contraria a la bona fe o que pugui resultar perjudicial 1.2. Ús de la Pàgina Web La utilització de la Pàgina Web de El CMC per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que El CMC posa a la seva disposició en aquesta Pàgina Web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició dels usuaris per El CMC com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera, El CMC posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva Pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats. Quant als menors de catorze anys que vulguin fer ús d'aquesta Pàgina Web, aquests hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas, seran els responsables dels seus actes. No obstant això, El CMC garanteix la protecció del menor en relació als continguts especialment destinats al públic familiar.

2. - PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
2.1. Continguts Tots els continguts d'aquesta Pàgina Web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endevant els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de El CMC o de les companyies que actuïn sota la marca CMC o, si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari. Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta Pàgina Web, així com els corresponents drets d’imatge, de titularitat de El CMC o de les companyies que actuïn sota la marca CMC o de tercers. Queda expressament l’exercici de qualsevol dret de propietat intel·lectual respecte als Continguts, per qualsevol mitjà o procediment, excepte els casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d'aquesta Pàgina Web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a cmcplay@elcentrepoblenou.cat 2.2. Enllaços des d'aquesta Pàgina Web Els vincles d'aquesta Pàgina Web a pàgines web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços, surten de la Pàgina Web. Per tant, l'ús d'aquests enllaços porta als usuaris a pàgines web de les quals El CMC no és titular ni en cap cas responsable jurídic.

3. – RESPONSABILITATS
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que El CMC o tercers poguessin sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o si escau, en les condicions particulars que siguin aplicable. El CMC no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l'accés a aquesta Pàgina Web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l'obligació de El CMC de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. El CMC no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta Pàgina Web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels mateixos.

4. - PROTECCIÓ DE DADES
L’obtenció de dades personals a través de l’ús d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Privacitat. Pot consultar-se la mateixa a través de cmcplay@elcentrepoblenou.cat. Així mateix, en el supòsit que l’usuari accedeixi al sistema de compra d’entrades de teatre, ofertes per altres companyies que actuen sota la marca CMC, durant el procés de compra s’informarà al mateix de la corresponent política de privacitat aplicable.

5. - ÚS DE COOKIES
L’utilització de cookies a través d’aquesta Pàgina Web està subjecte a la nostra Política de Cookies.

6. - LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
El present Avís Legal està subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, les parts es sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

7. - CMC PLAY
CMC Play és la plataforma per accedir al contingut virtual del CMC de forma gratuïta. El correu electrònic el necessitem per a enviar-te el comprovant de pagament i les entrades. La contrasenya és per a crear la teva zona personal per si vols reimprimir les teves entrades: pot ser la contrasenya que vulguis. No et preocupis, nosaltres no hi tenim accés. El nom, cognoms i DNI és per poder-te identificar com a comprador de les entrades, com una mesura de seguretat per a evitar el frau informàtic, però no en fem cap ús. El telèfon mòbil te'l demanem per si t'hem de comunicar una cancelació, retard o modificació de l'espectacle per al qual has comprat entrades. No l'utilitzarem per res més: t'ho garantim. El codi postal, el sexe i la data de naixament les utilitzem de forma estadística per conèixer una mica millor els nostres espectadors, i així poder-vos donar un millor servei. Necessitem les dades del teu usuari per a enviar-te el comprovant de pagament i les entrades. L'usuari a CMC Play ens permet poder-te identificar dins del nostre sistema informàtic com a comprador de les entrades i la futura validació durant l'accés a l'esdeveniment. No podem prohibir-te que executis l'operació, però com a conseqüència algunes dades no s'eliminaran definitivament per tal de mantenir la funcionalitat corresponent. Una vegada s'hagi realitzat l'esdeveniment, es seguirà automàticament amb el procediment iniciat. Més informació a les FAQS

Apunta't a la Newsletter

Si voleu estar al dia de tots els esdeveniments i activitats del teatre, no dubteu a subscriure-us a la nostra newsletter per rebre informació exclusiva.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la visita a la pàgina web i cookies de tercer per a mostrar informació diversa dels esdeveniments a les xarxes socials.
Perfecte!