Centre d'arts digitals - Ideal Barcelona - IDEAL, Escola de teate infantil poblenou sant martí barcelona, Escola de dansa poblenou sant martí barcelona, Amics del casino l'aliança del poblenou de barcelona, Una gran escola de ballet al poblenou del districte de sant martí de barcelona des del Centre Moral i Cultural del Poblenou, La nostra escola de teatre poblenou des del Centre Moral i Cultural del Poblenou, Un teatre del poblenou a barcelona des del Centre Moral i Cultural del Poblenou, Les activitats que es troben al poblenou des del Centre Moral i Cultural del Poblenou, Barri Poblenou Escuela de Teate infantil poblenou sant martí barcelona, Escuela de danza poblenou sant martí barcelona, casino la alianza del poblenou de barcelona, Escuela de ballet poblenou sant martí barcelona, Escuela de teatro poblenou, Teatro de poblenou en barcelona, Actividades en poblenou, barrio de Poblenou Casino l'alianza del poblenou de barcelona teatro del barrio junto al centre moral i cultural del poblenou.

Noticia: Bases de la Rifa del Centre | Centre Moral i Cultural del Poblenou

Bases de la Rifa del Centre


Autor: Junta directiva

1. Totes aquelles persones que reuneixin els requisits establerts en el punt 2. de les presents Bases i Condicions que interactuïn en el lloc segons la consigna detallada, participaran d'aquest Sorteig.

2. Participants. Només podran participar del sorteig totes aquelles persones que siguin majors de 18 (divuit) anys o menors de 18 (divuit) anys sempre amb el suport del tutor legal amb capacitat legal sense necessitat de ser soci de l'entitat. Són participants els usuaris que realitzin les següents tasques:

  • 1. Butlleta de donatiu de 5€

3. Vigència. Només podran participar d'aquest sorteig des del dia 1 de setembre de 2020 a les 00.00 hrs. fins al dia 1 de novembre de 2020 a les 12.00 hrs.

4. L'organitzador. El present Sorteig denominat "La Rifa del Centre" (en endavant el "Sorteig o Concurs") és desenvolupat i organitzat per l'entitat CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU (En endavant "Entitat/Centre/Organitzador") qui és únic responsable de la mecànica, desenvolupament i procés de selecció final de guanyadors. Sense perjudici d'això un cop lliurats els premis l'Organitzador es delimita de tota responsabilitat vinculada amb l'ús i/o gaudi d'aquests. Contacte 24/7 a secretaria@elcentrepoblenou.cat

5. Premis. El Premi no és acumulable amb altres promocions o descomptes. Els Premis tenen validesa fins al dia 31 de desembre de 2020 (VAL BON PREU) i dia 31 de desembre de 2022 (VAL CENTRE). Els mateixos només podran ser utilitzats al SUPERMERCATS BON PREU situat al carrer Llull, núm 200 o al CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU (Carrer Pujades, 178, 08005, Barcelona) abans del seu venciment, presentant les corresponents dades oferides pels organitzadors del Sorteig.

Els Premis són personals, intransferibles i no seran canviats per diners o altres béns o serveis diferents dels indicats en aquestes Bases. L'Organitzador no atorga garantia de qualitat, evicció, vicis ocults, ni cap altra amb relació als Premis, havent de dirigir qualsevol reclam als fabricants, venedors o importadors d'aquests. L'Organitzador no serà responsable per danys, perjudicis o pèrdues, de qualsevol mena que sigui, que poguessin patir els participants o tercers, sobre les seves persones o béns, amb motiu o en ocasió de la seva participació en la Promoció o amb motiu o en ocasió del retir o utilització dels Premis. Tota papereta trencada o esmenada serà nul·la.

Premi

  • Un VAL de 300€ gentilesa del Grup Bon Preu per a l'adquisició de productes al supermercat Bon Preu del carrer Llull, núm 200, de Barcelona. Aquest val caduca el 31 de desembre de 2020 i s'ha de bescanviar en una única compra.
  • Un VAL de 200€ utilitzable fraccionadament per a la compra d'entrades d'espectacles propis del Centre programats a la Sala Poblenou, vàlid fins al 31 de desembre de 2022.

 

6. Objecte. Les imatges formen part d'una campanya publicitària concreta i poden mostrar certa diferència al producte real, no obstant l'Organització es compromet a satisfer les necessitats oferides en les diferents promocions sense que comporti un perjudici pel guanyador.

7. Selecció dels guanyadors. Seleccionaran mitjançant la conbinació amb les tres darreres xifres del número de l'ONCE premiat en el sorteig de diumenge 1 de novembre de 2020 a 1 (un) guanyador. L'adjudicació d'un premi deixarà al participant guanyador sense possibilitat de continuar participant del Sorteig dels restants Premis. 

8. Adjudicació i lliurament dels Premis. Els guanyadors seran publicats a les xarxes socials Twitter (http://www.twitter.com/cmcpoblenou), Instagram (http://www.instagram.com/cmcpoblenou), Facebook (http://www.facebook.com/cmcpoblenou), el dia 2 de novembre de 2020 a partir de les 12 hores. L'Organització es posarà en contacte per alguna de les plataformes esmentades anteriorment dins dels dos (2) dies següents de realitzat el sorteig. Els (2) VALS es podran recollir a partir del 2 de novembre de 2020 a Secretaria del Centre, carrer Pujades, 176-178, 08005 Barcelona, els laborables de 2/4 de6 a 2/4 de 9 de la tarda.

9. Promoció vàlida sense obligació de compra. Per participar de la Rifa no hi ha obligació directa ni indirecta de compra o contractació de cap servei, ja que podran participar del Sorteig totes aquelles persones que hagin realitzat una donació i hagin complert amb els requisits obligatoris previstos en les presents Bases.

10. Despeses addicionals. Els Premis exclouen qualsevol altre producte i servei que no estigui expressament esmentat en el punt 5 d'aquestes Bases i Condicions. Seran a càrrec del guanyador tot impost, taxa i/o contribució que hagi de tributar-sobre o en relació amb els premis com així també quan facin ús d'aquests.

11. Responsabilitats. L'Organitzador no serà responsable pels danys o perjudicis que pogués patir el Guanyador, o els tercers, o les persones que facin ús dels Premis amb motiu i/o ocasió de la participació en el present Sorteig i/o en ocasió de la utilització del premi, ni serà responsable el destí que el guanyador li atorgui el premi, declinant tota mena de responsabilitat contractual i/o extracontractual enfront dels participants, Guanyadors i/o els seus successors i/o familiars, el que és acceptat incondicionalment per cada participant. La responsabilitat de l'Organitzador finalitza amb la posada a disposició del guanyador respectiu.

L'Organitzador no serà responsable per falles dels equips de comunicació o de computació, de la xarxa d'Internet, de subministrament d'energia, de les línies telefòniques, ni per desperfectes tècnics, errors humans o accions deliberades de tercers que puguin interrompre o alterar el normal desenvolupament del Concurs o la distribució de l'assignació dels premis posats en joc o causar danys en els equips o programari dels participants. L'Organitzador no es responsabilitza per qualsevol dany, perjudici o pèrdua del participant causats per falles en el sistema, al servidor o/a Internet ni tampoc serà responsable per qualsevol virus que pogués infectar l'equip del participant a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc. Els participants NO podran imputar-li cap responsabilitat ni exigir pagament per lucre cessant, en virtut de perjudicis resultants de dificultats tècniques o falles en els sistemes d'Internet. L'Organitzador no garanteix l'accés i ús continuat o ininterromput del seu lloc.

Modificació, Cancel·lació o Suspensió: L'organitzador podrà al seu sol criteri: (i) ampliar o disminuir la nòmina de sortejos i premis establerta en aquestes bases o reemplaçar-los per altres; (ii) modificar les dates de començament i finalització de Sorteig; (iii) modificar aquestes Bases i Condicions; (iv) desistir de dur a terme el Sorteig, comunicant-ho en forma massiva, sense que aquestes decisions atorgui cap dret als participants.

12. Autorització. Els Guanyadors autoritzen a l'Organitzador a difondre les seves dades personals, domicilis, imatges i veus, amb fins comercials i/o promocionals, en els mitjans i formes que disposi, sense dret a cap compensació, fins transcorreguts 2 anys de finalitzat el present.

Pel sol fet de participar en aquest Concurs, s'entén que els participants han autoritzat expressament a l'Organitzador per formar part de la base de dades i perquè les dades recollides a l'hora de la participació dins del Concurs es facin servir amb finalitats publicitàries o de màrqueting directe, sense tenir dret a percebre cap pagament per aquest concepte. El fet de participar en aquest Concurs s'entén com una acceptació del participant de les condicions sobre ús de les seves dades personals aquí exposades. Els Organitzadors es comprometen a no vendre i / o cedir la base de dades que es generi amb motiu del Concurs. Pel sol fet de participar en aquest Concurs, s'entén que els participants han autoritzat expressament a l'Organitzador per formar part de la base de dades i perquè les dades recollides a l'hora de la registració es facin servir amb finalitats publicitàries o de màrqueting directe, sense tenir dret a percebre cap pagament per aquest concepte. El fet de participar en aquest Concurs s'entén com una acceptació del participant de les condicions sobre ús de les seves dades personals aquí exposades. Els Organitzadors es comprometen a no vendre i/o cedir la base de dades que es generi amb motiu del Sorteig sense autorització dels participants excepte per als fins dalt descrits. Els participants que vulguin rectificar, ratificar o eliminar les dades personals podran fer-ho enviant un correu electrònic a secretaria@elcentrepoblenou.cat

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la visita a la pàgina web i cookies de tercer per a mostrar informació diversa dels esdeveniments a les xarxes socials.
Perfecte!