×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

Estimulació Musical

 EstimulacioMusicalL’estimulació musical és una sèrie de cursos per a infants de 3 a 7 anys en què s’intenta potenciar les capacitats musicals dels alumnes i gaudir plegats del llenguatge afectiu de la música. No es tracta d’ensenyar tècnicament, sinó de desenvolupar progressivament una capacitat per servir-se d’ella com un medi d’expressió i representació al servei dels objectius educatius.

Tots els nens són musicals. Tots naixem amb dots per a la música. De fet, el moviment, el ritme i el cant són una part més de les característiques de les persones. La música és el nostre primer contacte amb el món i el nostre primer mitjà per comunicar-nos i expressar les nostres necessitats. Així com tots els infants neixen amb el potencial d’aprendre a parlar i entendre la seva llengua materna, també neixen amb el potencial d’entendre i reproduir la música de la seva cultura. Per això, l’estimulació musical facilita a l’infant expressar millor les seves emocions i sentiments.

Estimulació musical

D’altra banda, la música s’entén com una forma d’estimular en l’infant, la capacitat artística, creativa i afectiva que proporcioni les bases sòlides per al coneixement dels elements musicals (ritme, melodia, timbre, textura i forma). El llenguatge musical és l’eina que faculta a la persona per poder llegir, escriure i entendre la música occidental. Això suposa l’aprenentatge d’un nou idioma que atorga un gran ventall de possibilitats cognitives:

• Capacitat d’expressió i comprensió més oberta i lliure.

• Una sensibilitat músico-artística que facilita un altre tipus de socialització.

• Capacitat de comprensió cultural més àmplia.

• Facilitat d’assimilació en altres competències (matemàtica, artística...).

Finalment, la música és un important factor de desenvolupament i un recurs educatiu en la creació d’actituds i hàbits bàsics i imprescindibles per a l’educació integral de l’infant. És un element bàsic en l’educació infantil i primària. Mitjançant activitats musicals es poden treballar molts aspectes fonamentals com l’autoconeixement, l’expressió, el treball en grup i diferents valors com, per exemple, el respecte vers les persones.