×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found
0
0
0
s2smodern

Escola de Música per adults

L’Aula de Música CMC presta una especial atenció a l’aprenentatge de la música en l’edat adulta. És per això que tenim una àmplia oferta formativa adreçada a aquest públic.

L’aprenentatge de la música, o de tot allò que forma part de la cultura musical, en etapes de maduresa, ha de ser enfocat d’un manera diferenciada atenent  les motivacions especials que porten a cada persona  voler emprendre els estudis musicals. Per aquest motiu, l’Aula imparteix, regularment, cursos de llenguatge musical en tres anys pensats perquè es pugui adquirir una lectura musical mitjana necessària per a desenvolupar l’activitat instrumental.

El professorat instrumental, i de forma individualitzada, respon també als interessos personals. La preferència pel repertori clàssic o modern portaran a la tria del professor més adient en cada cas.

Així mateix, per aquelles persones que estan interessades en una formació més humanística, l’Aula imparteix des de cursos bianuals d’Estètica i Història de la música, fins a cursets trimestrals centrats en aspectes i/o moments històrics concrets.

En qualsevol cas, l’atenció personal ens porta molts cops a haver de fer treballs específics i individuals per atendre la diversitat. Cada persona és un món amb els seus interessos, preocupacions, motivacions, .... i això no ho volem pas desatendre. És per això que la personalització d’un curs, a voltes, és completament necessària i es realitza una planificació d’estudis individual.