CURSOS 2017-2018 AULA de MÚSICA CMC Nom del curs de música que vol realitzar: Dades de l' Alumne: 1º Cognom: * 2º Cognom: * Nom: * Edat: * Adreça: * Número: * Pis: Porta: Població: * Província: * C. Postal: * Telèfon Fixe: Telèfon Mòbil: País: * E-mail:* Darrer Curs a l'Aula de Música CMC: Dades adicionals: Nom i Cognom del pare o tutor1: Nom i Cognom de la mare o tutor2: És soci de "El Centre CMC"? Té germans cursant a l'Aula? Telèfon Fixe 2: Telèfon Mòbil 2: captcha code Entri el codi mostrat: *
Tots els cursos formatius d' instrument tindran un horari a determinar entre el professor i l'alumne.
Data de naixement de l'alumne: Email pares o tutors: Codi de Seguretat: PRE-INSCRIPCIÓ image Altres Observacions: CAL QUE ENVIEU UNA PRE-INSCRIPCIÓ PER CADA CURS